Far east Asia handgun championship 2013 – LEVEL 4

 

Otvorenie súťaž Ázia
Otvorenie súťaž Ázia

Člen nášho klubu sa zúčastnil medzinárodnej streleckej súťaže v Thajsku. Jednalo sa o majstrovstvá Ázie, kde bolo prihlásených 26 štátov a 580 súťažiacich. Slovensko reprezentovali 2 strelci Norbert Michalák a Marián Vyšný. Slovensko reprezentovali v divízii Production, kde obstáli v medzinárodnej konkurencii na 6 a 17 mieste.