LEVEL 1 – strelecká a taktická príprava

Odborný výcvik, ktorý je orientovaný na jednotlivcov a skupiny zameraný na nasledovné oblasti streleckej a praktickej prípravy:

Dĺžka kurzu je v rozsahu … výcvikových hodín. Kurz je zakončený certifikátom LEVEL 1.

Cena výcviku je stanovená individuálne na základe dohody v zmysle požiadavky klienta na rozsah a charakter výcviku ako aj počtu osôb v skupine.

level1