Basic – strelecká a praktická príprava

Odborný výcvik, ktorý je orientovaný na jednotlivcov a skupiny zameraný na nasledovné oblasti streleckej a praktickej prípravy:

Dĺžka kurzu je minimálne v rozsahu 4 výcvikových hodín.

Cena výcviku je stanovená individuálne na základe dohody v zmysle požiadavky klienta na rozsah a charakter výcviku ako aj počtu osôb v skupine.