LEVEL 2 – strelecká a taktická príprava

Odborný výcvik, ktorý je orientovaný na jednotlivcov a skupiny, ktoré úspešne absolvovali úroveň – LEVEL 1. Zameranie úrovne LEVEL 2 vrámci oblasti streleckej a praktickej prípravy je najmä na:

Dĺžka kurzu je minimálne v rozsahu … výcvikových hodín. Kurz je zakončený certifikátom LEVEL 2.

Cena výcviku je stanovená individuálne na základe dohody v zmysle požiadavky klienta na rozsah a charakter výcviku ako aj počtu osôb v skupine.

level2