Grand Power Club

club001Náš klub vznikol v roku 1998 a od tohto dátumu sa snažíme vychovať nových strelcov a dosiahnuť čo najlepšie výsledky v športovej streľbe. Členovia klubu sa zúčastňujú regionálnych, národných, a medzinárodných súťaží v praktickej športovej sreľbe (IPSC), ako aj pretekov športového kombatu. Tí najlepší sa zúčastňujú aj medzinárodných súťaží v taktickej streľbe.

Tento nový a vzrušujúci druh streľby má svoje korene v Californii, USA v 50-tych rokoch. Rýchlo sa rozšíril na všetky kontinenty včítane Európy, Austrálie, Strednej a Južnej Ameriky a Afriky.

V praktickej streľbe musí pretekár podeliť presnosť silu a rýchlosť do víťaznej kombinácie. Terče sú rozmerov 75 cm krát 45 cm s centrom veľkosti 15 cm predstavujúc „A zónu“. Väčšina pretekov sa koná na malých strelniciach, s maximálnou vzdialenosťou 40 m. Niekomu sa môže zdať ľahké zasiahnuť 15 cm A-zónu na 40 m, ako je to u presnej streľby, no v IPSC sa strieľa so zbraňami minimálneho kalibru 9mm. Toto minimum odzrkadľuje praktickú podstatu tohoto moderného športu a zvládnutie plne výkonnej zbrane je podstatne ťažšie ako strieľať terčovou pištoľou so slabým spätným rázom, hlavne keď strelec potrebuje strieľať čo najrýchlejšie. Čas totiž hrá významnú úlohu. V parkúroch s pevným časom, je veľmi krátky čas na vystrelenie predpísaného množstva rán a u neobmedzených sa počet nastrieľaných bodov delí časom, potrebným na zostrelenie terčov.