otvorenie01

Informácie o obrázku
Obrázok bol publikovaný dňa: 7. marca 2016
Veľkosť obrázku: 650 × 552 px
Názov súboru obrázku: otvorenie01.png